Odluka o dodjeli potpora za sufinanciranje adaptacije stanova

Odluka o dodjeli potpora za sufinanciranje adaptacije stanova

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o dodjeli potpore za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji
na području Grada Knina za 2021. godinu.

Odluka je donesena sukladno pravomoćnoj Rang-listi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora i po prijedlogu Povjerenstva.