Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2022. godinu, donio je odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2022. godini: