Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu

Home / Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu