Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini