Odluka o korištenju sredstava Proračuna za udruge i ustanove u kulturi

Odluka o korištenju sredstava Proračuna za udruge i ustanove u kulturi

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za udruge i ustanove u kulturi Grada Knina za 2024. godinu.

U Proračunu Grada Knina za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture u ukupnom iznosu od 274.400,00 eura, od čega je iznos od 30.000,00 eura namijenjen za projekte i programe kulturnih subjekata koji su ispunili uvjete propisane Javim natječajem za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2024. godinu.

Sredstva za projekte i programe kulturnih subjekata koji su ispunili uvjete propisane Javim natječajem, navedena su u Odluci objavljenoj u prilogu.