Odluka o obustavi natječajnog postupka i poništenju dijela natječaja

Odluka o obustavi natječajnog postupka i poništenju dijela natječaja

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša donosi

ODLUKU

  1. Obustavlja se natječajni postupak za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, po Javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 11/20 dana 29. siječnja 2020., budući da na predmetni natječaj nije podnesena niti jedna uredna prijava koja bi se uputila u daljnji postupak.
  2. Poništava se navedeni javni natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto viši referent – komunalni i prometni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,  budući da se za isto nije prijavio niti jedan kandidat.

Odluka o obustavi natječajnog postupka i poništenju dijela natječaja od 23. siječnja 2020.