Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu