Odluka – troškovi izborne promidžbe za članove vijeća