Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Knina

Gradonačelnica Grada Knina donijela je odluku o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Knina.

Cjeloviti tekst odluke možete pročitati u privitku,