Imenovana osoba za zaštitu dostojanstva zaposlenika

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 134. stavka 2. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14) i članka 28. Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina KLASA: 110-03/15-01/3, URBROJ: 2182/10-02-16-9 od 12. veljače 2016. godine i KLASA: 110-03/15-01/3, URBROJ: 2182/10-02-17-10 od 17. studenoga 2017. godine (u nastavku teksta: Pravilnik), donosi

 

 

                                 ODLUKU

o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva zaposlenika

 

 

  1. Sanda Petrović Brnić, raspoređena na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove Odjela u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove, imenuje se kao osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva zaposlenika Grada Knina.

 

  1. Osoba iz članka I. ove Odluke dužna je pri obavljanju svoje dužnosti pridržavati se odredbi Zakona o radu i Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do opoziva.

 

 

GRADONAČELNIK 

dr.sc. Marko Jelić