Odluka o poništenju Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Knina

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, na temelju članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), donosi Odluku o poništenju Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Knin

1.   Poništava se Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Knina, KLASA: 132-01/16-01/6, URBROJ: 2180/10-02-16-1 od 22. travnja 2016. godine.

Tekst Javnog poziva nalazi se u privitku vijesti.

PONIŠTENJE Javnog poziva