Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina

Na temelju članka 4. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/16) i članka 33., a u svezi s člankom 78. Statuta Grada Knina („Službenik vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), Gradsko vijeće Grada Knina na 24. sjednici, održanoj dana 1. ožujka 2016. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina, i to:

–          Mjesni odbor KNIN I.

–          Mjesni odbor KNIN II.

–          Mjesni odbor KNIN III.

–          Mjesni odbor KNIN IV. – Kovačić

–          Mjesni odbor KNIN V. – Golubić

 

Tekst odluke nalazi se u privitku vijesti.

ODLUKA o raspisivanju izbora.