ODRŽANA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA GRADA KNINA

U Gradskoj vijećnici Grada Knina, 20. prosinca 2018. godine održana je sjednica Parnerskog vijeća Grada Knina na kojoj se raspravljalo o Strategiji razvoja Grada Knina za 2018. – 2023. godinu.

Partnersko vijeće Grada Knina je jednoglasno usvojilo konačni prijedlog teksta Strategije razvoja Grada Knin za razdoblje 2018. – 2013. godina i ista se dostavlja Gradskom vijeću Grada Knina na usvajanje.