Oglas za zapošljavanje

Oglas za zapošljavanje

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje:

Oglas

za prijam u radni odnos u Grad Knin radi obavljanja poslova vezanih za provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina, i to:
– koordinatora/ice na projektu „Uređenje interpretacijskog centra i vinoteke na tvrđavi”,
1 izvršitelj, na određeno vrijeme, do završetka projekta – 31. prosinca 2023. godine,
na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Osobe koje se prijavljuju na oglas, osim općih uvjeta: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ili stručni prvostupnik/prvostupnica građevinske struke
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin, u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN, s naznakom: „oglas za radno mjesto koordinatora/ice – ne otvaraj“.
Prijave se mogu predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 1 kat, ured 22.

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.