Podatci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima Grada Knina za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Home / Podatci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima Grada Knina za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine