Poništenje Javnog poziva za zakup sajamskih kućica

Poništenje Javnog poziva za zakup sajamskih kućica

Gradonačelnik Grada Knina dana 30. studenog 2020. godine, objavljuje:

ODLUKU
o poništenju Javnog poziva za zakup sajamskih kućica
  1. Ovom Odlukom poništava se Javni poziv za zakup sajamskih kućica KLASA: 350-01/20-01/25, URBROJ: 2182/10-02-20-1 od 23. studenog 2020. godine, objavljenog na službenoj internet stranici Grada Knina i oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.
  2. Javni poziv se poništava zbog Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 27. studenog 2020. godine KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.