Poništenje natječaja za zapošljavanje

Poništenje natječaja za zapošljavanje

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, donijela je

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

Poništava se javni natječaj Grada Knina (KLASA: 112-01/22-01/6, URBROJ: 2182-10-03-22-1 od 4. svibnja 2022. godine), za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 54/22.