Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina

Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 3/15 i 5/19) Gradsko vijeće Grada Knina i Odluke o pokretanju postupka biranja članova Savjeta mladih Grada Knina i njihovih zamjenika i objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike (“Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/19), na  24. sjednici od 27. svibnja 2019. godine, objavljuje ponovljeni javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike.

Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3