Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina