Ponovljeni Poziv za izbor članova kulturnog vijeća

Ponovljeni Poziv za izbor članova kulturnog vijeća

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

PONOVLJENI POZIV
institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture na podnošenje pisanih prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina ponovno poziva sve institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina (nastavno: Vijeće) s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.

Vijeće je nadležno za područja:
– djelatnosti ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Knina,
– glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti,
– knjige, knjižnica i nakladništva,
– muzejsko-galerijske djelatnosti,
– likovne umjetnosti,
– kulturno-umjetničkih priredbi i manifestacija,
– plesne umjetnosti,
– zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara i kulturne baštine.

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Uz obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina, potrebno je dostaviti:
– vlastoručno potpisan životopis predloženog kandidata,
– vlastoručno potpisanu suglasnost/privolu kandidata da ga se predloži za člana Vijeća.

Prijedlozi s traženom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave ponovljenog Poziva.