Suglasnost za predlaganje članova kulturnog vijeća