Potpisan ugovor o dodjeli sredstava Gradu Kninu u Zagrebu

Potpisan ugovor o dodjeli sredstava Gradu Kninu u Zagrebu

Dana 6. prosinca 2023. godine u Zagrebu u organizaciji Središnjeg ureda za demografiju i mlade održano je svečano potpisivanje i uručivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine. Na svečanoj dodjeli ugovor sa Središnjim uredom potpisao je i gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić.

Grad Knin ostvario je maksimalan iznos financijske potpore od 38.500,00 EUR putem prijave projekta na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Projektom se sufinanciraju povećani troškovi Dječjeg vrtića CVRČAK u Kninu pri zapošljavanju jednog odgojitelja te veća ulaganja za nabavu lož ulja za grijanje objekta vrtića i nabavu namirnica u pedagoškoj godini 2022/2023 u trajanju od 11 mjeseci.

Sufinanciranjem povećanih troškova vrtića osigurava se dosljedna primjena Državnog pedagoškog standarda te podizanje kvalitete usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Kninu.