Potpisani ugovori za adaptaciju stanova za mlade obitelji

Potpisani ugovori za adaptaciju stanova za mlade obitelji

Danas, 26. listopada 2023. godine u 11.00 sati, u Gradskoj vijećnici gradonačelnik Grada Knina potpisao je sveukupno 24 ugovora sa podnositeljima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2023. godinu.

Sukladno Programu socijalnih davanja na području Grada Knina za 2023. godinu, za provedbu mjere sufinanciranja adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2023. godinu u Proračunu Grada Knina osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 59.725,26 eura. Grad Knin ovu mjeru provodi već 4 godine, i u tom razdoblju potporu je dobila 91 obitelj, a  ukupno je za tu namjenu osigurano oko 250 tisuća eura.

Grad Knin će na ime podnesenih zahtjeva za adaptaciju stanova, mlade obitelji sufinancirati na slijedeći način:
1. Za izvođenje građevinskih radova s iznosom od 2.654,46 eura,
2. Za uređenje interijera s iznosom od 1.327,23 eura.