Poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina (1)