Poziv na besplatnu edukaciju o vinogradarstvu

Poziv na besplatnu edukaciju o vinogradarstvu

Uvjeti kojima se ostvaruje besplatno osposobljavanje su:

  • da ste duže vrijeme nezaposleni
    • Više od 1 godine (za starije od 30 godina)
    • više od 6 mjeseci (za mlađe od 30 godina)
  • vanredni studenti koji nisu zaposleni više od 6 mjeseci
  • korisnik ste zajamčene minimalne naknade

Poziv na edukaciju možete skinuti u prilogu ispod:

Poziv na edukacije 04.03.