Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti putem intervjua

Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti putem intervjua

Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Knin na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina voditelja projekta za rekonstrukciju i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) utvrdilo je da formalne uvjete iz Oglasa, KLASA: 112-03/20-01/1, URBROJ: 2182/10-02-20-1 od 7. siječnja 2020. godine, ispunjava kandidatkinja Josipa Čupić te da ista može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana 2,  dana 4. veljače 2020. (utorak),  u 9.00 sati.

Poziv za testiranje kandidata za prijam