Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Povjerenstvo za provedbu oglasa na temelju članka 20. stavka 4. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata