POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana svibnja 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 30/18, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove.Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjava kandidatkinja Ana Medvidović te da ista može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.


Dana svibnja 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 30/18, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na radno mjesto administrativni referent – arhivar.Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjava kandidat Ivo Stipčević te da isti može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

 

Poziv za testiranje kandidata – viši stručni suradnik

Poziv za testiranje kandidata – admin. referent – arhivar