Poziv za testiranje kandidata – viši stručni suradnik