Poziv na sajam razmjene predmeta i ekološku radionicu

Poziv na sajam razmjene predmeta i ekološku radionicu

Pozivamo sve zainteresirane građane grada Knina  da nam se pridruže na Sajmu razmjene predmeta i edukativnoj ekološkoj radionici o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade.

Događanja će se održati 16.3.2024. (subota) s početkom u 11 sati u prostoru Informacijsko- inovacijskog inkubatora 3i, na adresi Sinjska ulica 10, Knin.

Program ćemo započeti ekološkom radionicom, nakon čega će se organizirati sajam razmjene predmeta.

Svrha održavanja radionice je edukacija građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade. Radionice će imati teoretski i praktični dio. U teoretskom dijelu će se održati prezentacija o navedenoj temi, a u praktičnom dijelu sudionici će se na kreativan način upoznati s važnosti recikliranja i ponovne uporabe materijala. Izrađene predmete sudionici će dobiti na poklon.

Nakon održane radionice započet će Sajam razmjene predmeta na kojem možete sudjelovati kao izlagači i besplatno razmjenjivati korištene predmete za druge predmete (odjeću, knjige, igračke i sl.) Svrha održavanja sajma razmjene je razvijanje svijesti kod građana o važnosti kruženja predmeta, odnosno o važnosti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe.

Sva događanja održavaju se u sklopu projekta o pružanju usluga edukacije o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njihove obrade,  koje provodi  Grad Knin, a izvodi Ekološka udruga „Krka“ Knin. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najljepše molimo sve zainteresirane da svoj interes za izlaganje na sajmu razmjene te  dolazak na radionicu potvrde na: telefon: 022/664-608 ili na mail: info@eu-krka-knin.hr , kako bi što kvalitetnije organizirali događanja.

Bilo da ste izlagač ili posjetitelj pridružite se ovim događanjima kako bi zajedno dali doprinos očuvanju okoliša.

Svi izlagači, ali i posjetitelji na poklon će dobiti platnenu vrećicu.

Radujemo se vašem dolasku!


HVALA VAM NA DOPRINOSU U ZAŠTITI OKOLIŠA!