Poziv za dostavu ponuda za usluge zaštitnog arheološkog iskopavanja na kninskoj tvrđavi

Poziv za dostavu ponuda za usluge zaštitnog arheološkog iskopavanja na kninskoj tvrđavi

Sukladno Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna (KLASA: 406-01/17-01/5, URBROJ: 2182/10-02-17-1, od 13. veljače 2017.g.) i Izmjeni Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna (KLASA: 406-01/17-01/5, URBROJ: 2182/10-02-19-4 od 25. veljače 2019.g.).

Nacrt_lokaliteta

Poziv na dost_pon_zašt arh iskop_GK