Poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova

Poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova

Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Knina objavljuje poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina.

Pravo na stambeno zbrinjavanje po ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina, a koje nemaju riješeno stambeno pitanje na području Grada Knina, sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) i Pravilniku o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/21).

Prijavu podnosi potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice ili njegov poslodavac.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se na propisanom obrascu s prilozima u razdoblju od 12. siječnja 2022. godine do 10. veljače 2022. godine na adresu:
GRAD KNIN
Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Knina
„Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova – NE OTVARAJ –”
Dr. Franje Tuđmana 2, 222300 Knin