Poziv za predlaganje kandidata u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina

 

 

 

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina ponovno raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina iz razloga jer na prvi Javni poziv raspisan dana 3. prosinca 2014. godine nije bilo zaprimljenih prijava.

 

Pravo na podnošenje prijedloga kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova imaju članovi Gradskog vijeća Grada Knin, gradonačelnik Grada Knina, nevladine udruge, nezavisni stručnjaci, pravne i fizičke osobe iz područja djelokruga rada Povjerenstva, sa područja Grada Knina.

 

Prijedlozi kandidata/kinje za članove/ice Povjerenstva dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i službenoj internetskoj stranici Grada Knina,  na adresu:

 

GRAD KNIN, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2.,  22300 Knin

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina

 

s naznakom:

 

„Prijedlog kandidata/kinje za izbor članova/ica

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina“

 

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i službenoj internetskoj stranici Grada Knina dana 17. ožujka 2015. godine.

 

Tekst Javnog poziva nalazi se u privitku.