Prekid isporuke vode u 14:15h

Komunalno poduzeće obavještava potrošače vode s područja grada Knina koji se opskrbljuju vodom iz određenih dijelova visoke zone kako će im biti prekinuta isporuka vode oko 14 sati i 15 minuta.

 

Naime, došlo je do puknuća cijevi, te se isporuka vode neće moći ponovno uspostaviti do potpunog otklanjanja nastaloga kvara.

Prekid isporuke vode odnosi se na slijedeće ulice:

Ikičina ulica, dio Tomislavove (crvene zgrade), Imotska, Solinska, Begovićeva, Ulica Tina Ujevića, Matoševa, Šimunovićeva, viši dijelovi Sinobadove i Drpine glavice, te Opća bolnica ”Hrvatski ponos” Knin.