Prijava štete od elementarne nepogode

Dana 04. rujna 2017. godine župan Goran Pauk donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području gradova Drniš, Knin, Skradin, Šibenik, te općina Biskupija, Ervenik, Kistanje, Unešić, Bilice i Promina, zbog velikih šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, opremi, šumi i građevinama. Ovim putem mole se građani da podnesu prijave o šteti u jedinicu lokalne samouprave gdje je šteta nastala. Obrazac za prijavu štete možete podignuti na ulazu u Gradsku upravu ili skinuti sa stranica Grada Knina.

Rok za prijavu štete je 8 dana od dana proglašenja Odluke.

OBRAZAC-ZA-PRIJAVU-ŠTETE-NASTALE-OD-POŽARA