PRODUŽENJE ROKA ZA ZAKUP SAJAMSKIH KUĆICA

Grad Knin obavještava sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da se produžuje rok za

zakup svih četiriju sajamskih kućica u sklopu manifestacije „ADVENT U KNINU

2017“ zaključno do 12. prosinca 2017. godine (utorak), a koji dan je ujedno određen i za

javno otvaranje pristiglih ponuda s početkom u  14:00 sati, u prostorijama Grada

Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin, sala za sastanke, 1. kat.