Prof.dr.sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu posjetio Grad Knin

Prof.dr.sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu  posjetio Grad Knin

Grad Knin je dana 21. svibnja 2019. godine posjetio prof.dr.sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu. Razlog dolaska je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Grada Knina i Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu će Gradu Kninu staviti na raspolaganje informacije i znanja koja mogu pridonijeti razvoju grada Knina te pružati stručnu pomoć na projektima Grada Knina i obrazovanju kadrova. Kako bi se proveo Sporazum imenovat će se Odbor za suradnju sastavljen na paritetnoj osnovi, a članove će imenovati gradonačelnik i rektor Sveučilišta. Goste je primio gradonačelnik dr.sc. Marko Jelić, zamjenici gradonačelnika Kristina Perić i Marijo Ćaćić i predsjednica Gradskog vijeća Vedrana Požar.

Sporazum o suradnji potpisan je na Kninskoj tvrđavi, nakon čega su gosti obišli velebnu Tvrđavu i Spomen sobu.

U pratnji rektora bili su prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije, prof.dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti, prof.dr.sc. Tomislav Bolanča, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof.dr.sc. Jadranka Frece prodekanica za znanost s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i prof.dr.sc. Josip Margaletić, prodekan Šumarskog fakulteta.