Promjena poslovne banke i žiro računa

Obavještavamo vas da  Grad Knin  od 19. listopada  2017. godine posluje preko novog žiro računa broj: HR5224070001819600001 otvorenog kod OTP banke, Zadar.

Molimo da od navedenog datuma sva plaćanja vršite na navedeni žiro – račun.