Prva tiskovna konferencija za novinare zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika

U prostorijama Gradske vijećnice Grada Knina danas je održana konferencija za novinare na temu izvješća o radu zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Nikole Blaževića, dipl.iur; u proteklih mjesec i pol dana.

Gospodin Blažević na početku se osvrnuo na ovaj novi način komuniciranja s javnošću, koji planira prakticirati u budućnosti kako bi građanima približio informacije o radu Gradske uprave Grada Knina.

Spomenuo je već započete projekte kao što su Tomislavova ulica, IPA projekt, Odlagalište Mala Promina, nabavka komunalne opreme, proširenje gradskog groblja Knin i dr; te najavio početak radova na novim projektima.

U odnosu na aktualne projekte naglasio je da su radovi na rekonstrukciji Tomislavove ulice završeni na uređenju prvog dijela ulice – uređenje kolnika, nogostupa i zelenih pojasa krajem kolovoza ove godine, dok se potpuna realizacija ovog projekta očekuje 15. studenog 2015. godine.

Isto tako, zamolio je vozače da Tomislavovom ulicom prometuju sa pojačanom dozom opreza, te da ne parkiraju svoja vozila na nogostupu zbog mogućnosti oštećenja istoga.

U odnosu na IPA projekt, tekući su radovi još uvijek na dijelu vodovodne mreže i uređaja. Nezavršena je Gunjačina ulica i nekoliko lokacija na kojima se mora izvršiti prespoj sa stare na novu kada uređaj bude u funkciji, te izvođač mora ukloniti još i nedostatke koji su se pojavili nakon napuštanja gradilišta. Radovi na uređaju su usporili zbog vremenskih neprilika. Ulazni objekt i bioreaktori su pod vodom i čeka se sniženje kvote vode kako bi se nastavilo s betoniranjem zidova istih. Vrijednost oba projekta je preko 14.000.000,00 kuna.

Odlagalište Mala Promina posjeduje od travnja 2012. godine građevinsku dozvolu i ugovor o osnivanju prava građenja s RH, no kako nakon toga nisu osigurana financijska sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetski učinkovitost u iznosu od cca 22.000.000,00 kuna, odlagalište nije ni sanirano. Prava faza sanacije obuhvaća izdvajanje prostora za PS, izradu nove plohe-kazete za odlaganje otpada po EU standardima. Projektantska procjena radova 1. Faze iznosi cca 9.900.000,00 kuna +PDV, a u druga faza obuhvaća sanaciju preostalog dijela i zatvaranje odlagališta nakon uspostave RCGO Bikarac i stavljanja u funkciju PS Biskupija. Očekuje se naknadno financiranje sanacije ovog odlagališta. Projektantska procjena 2. faze iznosi cca 6.000.000,00 kuna.

Radove na studentskom domu ( nakon stečaja prvog izvođača radova) preuzeo je Suhomont d.o.o. iz Vinkovaca. Vrijednost preostalih radova je 8.500.000,00 kuna. Rok za završetak građevinskih radova je siječanj 2016. godine.

Za proširenje gradskog groblja Knin pribavljena je sva potrebna dokumentacija i dozvole, te se radi na proširenju i izgradnji nove mrtvačnice i odarnice.

U odnosu na izgradnju reciklažnog dvorišta Grad Knin je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobilo sredstva za izradu glavnog projekta Reciklažnog dvorišta s ciljem ishođenja građevinske dozvole Reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište će se nalaziti na ulazu u Poduzetničku zonu Preparandija. Služit će za prikupljanje i skladištenje raznih vrsta otpada. Procjena vrijednosti radova iznosi 1.100.000,00 kuna.

Nabavljena je komunalna oprema za prikupljanje otpada u vrijednosti 370.000 kuna. U tijeku je nabava još dodatne opreme.

Raspisan je i javni poziv dodjele potpore za poljoprivrednike u iznosu od 100.000 kuna, a za razvoj malog gospodarstva 60.000,00 kuna.

Nakon izloženog izvješća o radu, na postavljena novinska pitanja odgovorio je da su financijska sredstva za projekt integralne regenracije od 25.000,00 kuna odobrena, da bi aktivnosti trebale započeti sredinom 2016. godine, a trajati će do 2020. godine. U odnosu na dolazeće parlamentarne izbore naglasio je da izbori imaju veliko značenje za male lokalne samouprave kao što su Knin jer se od nove vlade očekuje da će pokazati više interesa za manja središta, kako bi se zaustavilo iseljavanje mladih. Nadalje, naglasio je kako podupire rad Ekološke udruge „Krka“ i svega onoga što ona stvara i da će nastojati uvesti u skoroj budućnosti društvenu mrežu Grada Knina, te da podupire ideju o osnivanju centra za udruge i mogućeg položaja na području Preparandije.