Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina

Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina su u tijeku. Izvođač radova “Kostak” dd iz Krškog, Slovenija je uveden u posao 18.4.2018. g. čime su započeli radovi 1. faze sanacije odlagališta.

  1. fazom sanacije je obuhvaćeno preslagivanje i pokrivanje postojećeg otpada, izgradnja nove plohe za odlaganje otpada po EU standardima kapaciteta 66.000 m3, asfaltiranje ulazno/izlazne zone i obodne prometnice, izgradnja sustava oborinske odvodnje i otplinjavanja, hidrantske mreže i ograde oko odlagališta.

Rok za završetak radova je početak studenoga 2018. godine. Radovi su u  tijeku i izvedeno je cca 50% radova.

Nakon uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području ŠKŽ, odnosno izgradnje i otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, pristupit će se izvođenju radova na 2. fazi sanacije odnosno kompletnom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada  Mala Promina.

Ukupno ugovorena vrijednost radova, usluga stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu iznosi 11.711.239,99 kn, od čega FZOEU osigurava 85% odnosno 9.954.553,99 kn, a ostatak od 1.756.686,00 kn osigurava Grad Knin.