Rezultati izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine

Rezultati izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Knina objavljuje Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Kninu.

U Kninu, 8. svibnja 2023. u 11:30.