Rezultati prijava na javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku godinu 2014./2015.

Sukladno Programu socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu i Proračunu Grada Knina za 2015. godinu, u akademskoj godini 2014./2015. Grad Knin dodijeliti će 8 novih studentskih stipendija.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija dana 29. travnja 2015. godine utvrdilo je i objavilo na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina  ispravak rang liste podnositelja prijava na javni natječaj

za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku  godinu 2014./2015., od kojeg datuma teče rok od  8 dana od u kojem svi podnositelji prijava na javni natječaj mogu podnijeti pisani prigovor na rang listu gradonačelniku Grada Knina.

Gradonačelnik  najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi konačnu odluku o prigovoru.

Akt gradonačelnika o prihvaćanju ili o odbijanju prigovora  je konačan.

 

Rezultati natječaja nalaze se u privitku.

RANG LISTA – 2015