U Domu zdravlja Knin otvorena izdvojena ambulanta za pacijente pod sumnjom na zarazu COVID-19 i predstavljen novi režim rada

U Domu zdravlja Knin otvorena izdvojena ambulanta za pacijente pod sumnjom na zarazu  COVID-19 i predstavljen novi režim rada

Po preporuci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, Direkcije HZZO-a i drugih mjerodavnih službi Dom zdravlja Knin je prilagodio rad s pacijentima prema novonastaloj situaciji. Cilj ovakvog načina rada je smanjenje broja potencijalnih kontakata i mogućnosti prijenosa zaraze korona virusom među pacijentima i zdravstvenim osobljem.

Do prestanka epidemije COVID 19 nije moguć slobodan ulazak u zgradu Doma zdravlja bez prethodne trijaže na ulazu koju provodi medicinsko osoblje ustanove. Pacijente za koje se postavi sumnja na eventualni kontakt sa osobom zaraženom korona virusom, osobom koja dolazi iz područja visokog rizika za pojavu korona virusa i osobom sa simptomima akutne upale dišnih putova upućuje se u izdvojenu ambulantu za prijem takvih pacijenata. Ulaz je sa sjeverne strane zgrade i označen je obavijesti: „SUMNJA NA CORONAVIRUS – POZVONITE OVDJE“. Ambulanta radi 24 sata dnevno, kontakt telefon je 022 664-041.

  • Preporuka je svim pacijentima da za sve svoje potrebe najprije telefonski kontaktiraju svoje izabrane doktore , odnosno medicinske sestre na brojeve telefona dostupne na poveznici  http://www.dzknin.hr/web/?page_id=8. Prema dogovoru će se provjeriti potreba osobnog dolaska pacijenta u ordinaciju i stupanj hitnosti, te će se sukladno tome postupiti.
  • Smanjen je i opseg vađenja krvi u ordinacijama izabranog doktora: obavljaju se samo neophodne i hitne pretrage na akutno bolesne pacijente, onkološke pacijente i one pacijente koji zahtijevaju drugu neodgodivu obradu. Indikaciju za navedene pretrage postavlja izabrani doktor.
  • U ordinacijama dentalne medicine obavljaju se samo hitne i neodgodive intervencije prema stručnoj procjeni

nadležnog doktora.

  • U pedijatrijskoj ordinaciji se također obavljaju samo hitni i neodgodivi pregledi i intervencije te održavanje redovnih programa cijepljenja djece.
  • U ginekološkoj ordinaciji se također obavljaju samo hitne i neodgodive intervencije, nadzor trudnica i nadzor i kontrola onkoloških bolesnica.
  • U djelatnosti zdravstvene njege u kući obavljaju  se samo hitni i neodgodivi postupci uz prethodnu telefonsku najavu i provjeru epidemiološke situacije  u obitelji.
  • I u djelatnosti patronaže se  obavljaju samo nužne i neodgodive posjete pacijentima – posjete babinjačama i novorođenčadi i osobama neposredno otpuštenim iz bolnice, sve uz prethodni telefonski dogovor s obitelji ili pacijentom i provjeru epidemiološke situacije u obitelji.