U Domu zdravlja Knin otvorena izdvojena ambulanta za pacijente pod sumnjom na zarazu COVID-19 i predstavljen novi režim rada

U Domu zdravlja Knin otvorena izdvojena ambulanta za pacijente pod sumnjom na zarazu COVID-19 i predstavljen novi režim rada

Po preporuci Kriznog stožera
Ministarstva zdravstva, Direkcije HZZO-a i drugih mjerodavnih službi Dom
zdravlja Knin je prilagodio rad s pacijentima prema novonastaloj situaciji.
Cilj ovakvog načina rada je smanjenje broja potencijalnih kontakata i
mogućnosti prijenosa zaraze korona virusom među pacijentima i zdravstvenim
osobljem.

Do prestanka epidemije COVID 19
nije moguć slobodan ulazak u zgradu Doma zdravlja bez prethodne trijaže na
ulazu koju provodi medicinsko osoblje ustanove. Pacijente za koje se postavi
sumnja na eventualni kontakt sa osobom zaraženom korona virusom, osobom koja
dolazi iz područja visokog rizika za pojavu korona virusa i osobom sa
simptomima akutne upale dišnih putova upućuje se u izdvojenu ambulantu za
prijem takvih pacijenata. Ulaz je sa sjeverne strane zgrade i označen je
obavijesti: „SUMNJA NA CORONAVIRUS – POZVONITE OVDJE“. Ambulanta radi 24 sata
dnevno, kontakt telefon je 022 664-041.

 • Preporuka
  je svim pacijentima da za sve svoje potrebe najprije telefonski kontaktiraju
  svoje izabrane doktore , odnosno medicinske sestre na brojeve telefona dostupne
  na poveznici  http://www.dzknin.hr/web/?page_id=8. Prema dogovoru će se
  provjeriti potreba osobnog dolaska pacijenta u ordinaciju i stupanj hitnosti,
  te će se sukladno tome postupiti.
 • Smanjen
  je i opseg vađenja krvi u ordinacijama izabranog doktora: obavljaju se samo
  neophodne i hitne pretrage na akutno bolesne pacijente, onkološke pacijente i
  one pacijente koji zahtijevaju drugu neodgodivu obradu. Indikaciju za navedene
  pretrage postavlja izabrani doktor.
 • U
  ordinacijama dentalne medicine obavljaju se samo hitne i neodgodive
  intervencije prema stručnoj procjeni

nadležnog
doktora.

 • U
  pedijatrijskoj ordinaciji se također obavljaju samo hitni i neodgodivi pregledi
  i intervencije te održavanje redovnih programa cijepljenja djece.
 • U
  ginekološkoj ordinaciji se također obavljaju samo hitne i neodgodive
  intervencije, nadzor trudnica i nadzor i kontrola onkoloških bolesnica.
 • U
  djelatnosti zdravstvene njege u kući obavljaju  se samo hitni i neodgodivi
  postupci uz prethodnu telefonsku najavu i provjeru epidemiološke situacije
   u obitelji.
 • I
  u djelatnosti patronaže se  obavljaju samo nužne i neodgodive posjete
  pacijentima – posjete babinjačama i novorođenčadi i osobama neposredno
  otpuštenim iz bolnice, sve uz prethodni telefonski dogovor s obitelji ili
  pacijentom i provjeru epidemiološke situacije u obitelji.