Uključi se u Ne(e)tWORK projekt Ekološke udruge Krka

Uključi se u Ne(e)tWORK projekt Ekološke udruge Krka

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da Ekološka Udruga “Krka” Knin nastavlja s provedbom projekta Ne(e)tWORK namijenjenog mladim osobama u dobi od 18 do 29 godina koje su nezaposlene, ne obrazuju se te nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. 

Kroz mjesec rujan 2022. godine udruga će upisivati korisnike za novu grupu.

Više o projektu na stranicama udruge:
https://www.eu-krka-knin.hr/euprojektimain/neetwork