Upute za prijavitelje za javni poziv Razvoj i provedba programa za društvenu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradu Kninu

JAVNA RASPRAVA

o dokumentu Upute za prijavitelje za javni poziv Razvoj i provedba programa za društvenu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradu Kninu

 

Program Integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima namijenjen je financiranju/sufinanciranju razvojnih inicijativa koje objedinjuju ulaganja u infrastrukturu i razvoj ljudskih potencijala u različitim segmentima društvenog i gospodarskog razvoja našeg grada.

Tijekom listopada/studenog ove godine predviđeno je objavljivanje Javnog poziva Razvoj i provedba programa za društvenu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradu Kninu, namijenjenog financiranju projekata poboljšanja društvene kohezije, razvoja kompetencija te društvene aktivacije ranjivih skupina. Poziv je namijenjen primarno udrugama civilnog društva, ali isto tako i institucijama pa i gospodarstvenicima, za provedbu projekata socijalnog karaktera na području grada Knina.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da svoje komentare, sugestije i kritike na Upute za prijavitelje pošalju na e-mail adresu rasprava@knin.hr najkasnije do ponedjeljka, 25. rujna, nakon čega ćemo sve objedinjene komentare proslijediti nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

 

Jedinica za Intervencijski plan

Voditelj, Marijo Ćaćić, mag.oec.