Upute za iznajmljivače na području Grada Knina i okolnih općina 2019

Upute za iznajmljivače na području Grada Knina i okolnih općina 2019

1. RJEŠENJE O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

 

1. Usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u što se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

2. Usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina

3. Usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

 

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje:

UREDU DRŽAVNE UPRAVE ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove – Ispostava Knin

Dr. Franje Tuđmana br. 2

tel.: 022/ 244 311, 022/ 244 327

fax.: 022/ 244 328

e-mail: ispostava-knin@udu-skz.hr

 

2. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

  • Kopiju uplatnice,
  • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
  • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču. 

 

 

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

Kordun – marketing d.o.o.
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr
-za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
-za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić
Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com
-za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

3. CJENIK USLUGA

  • U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) vidno istaknuti cijene usluge koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu).
  • Cjenik nije potrebno ovjeravati.
  • Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala boravišne pristojbe po postelji).
  • Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu (ne treba ovjeriti).

 

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:

1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)
4. Termin (unijeti sve termine, sezone…)
5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)
9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)
10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

 

4. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA (VRIJEDI ZA PRAVNE OSOBE)

Dana 6. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj 80/13) kojim je uvedena nova obveza za iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 8. Zakona o zaštiti potrošača.

Iznajmljivači su dužni: omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

 

5. IZDAVANJE RAČUNA

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji). Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe. Ukoliko je gost boravio u objektu posredstvom neke od turističkih agencija, račun se ispostavi turističkoj agenciji. Račun za gotovinu možete izraditi sami na računalu (kompjuterski) ili pak kupiti već gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok u Narodnim novinama.

Obavezne točke koje je neophodno navesti na računu za usluge smještaja gostu u privatnom smještaju:

1. Naziv apartmana, ime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Broj računa (redni broj računa, primjerice 01/2016)
3. Ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena
4. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
5. Cijena (obavezno izražena u kunama, navesti jediničnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti samo informaciju da je uključena u cijenu, ako boravišnu ne plaćate paušalno već odvojeno, potrebno je navesti iznos boravišne i to kao posebnu stavku),
7. PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… )
9. Eventualni popust (Obavezno navesti tekstualno “Popust” i navesti iznos tog popusta a ne postotak)
10. Datum izdavanja računa
11. Potpis iznajmljivača

 

6. KNJIGA PROMETA

Knjiga prometa je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa. Iznajmljivač je dužan svaki izdani račun (koji je izdao gostu ili agenciji) ili vaučer upisati u Evidenciju prometa ili Knjigu prometa. Možete je kupiti u Narodnim novinama ili knjižari. U evidenciji o prometu se na kraju svakog dana evidentiraju svi izdani računi. Knjiga evidencije o prometu vodi se u KUNAMA! Napomena: Knjiga evidencije o prometu može se koristiti više kalendarskih godina!

 

7. PRIJAVA TURISTA

Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) od 01.01.2016. iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko novog sustava eVisitor.

 

Preduvjet za korištenje eVisitora je da se do prvog dolaska gostiju obrate svojoj turističkoj zajednici koja će izdati:

1. KORISNIČKO IME
2. LOZINKU
3. TAN TABLICU ZA PRIJAVU U SUSTAV

 

Potrebno je da obveznik samo prvi put osobno dođe u ured TZ grada Knina[1] po svoje pristupne podatke, uz obavezno predočenje:

1. IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA,
2. OIB-A
3. RJEŠENJA O PRUŽANJU USLUGA (AKO GA NIJE VEĆ DONIO)
4. U SLUČAJU DA PODATKE PREUZIMA OPUNOMOĆENA OSOBA, MORA IMATI PISANU PUNOMOĆ OD OVLAŠTENE OSOBE, OVJERENU OD JAVNOG BILJEŽNIKA.

 

8. POPIS TURISTA

Sukladno članku 21. Zakona o boravišnoj pristojbi, iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turiste Turističkoj zajednici, te u roku od 24 sata njihov odlazak i odjaviti. Od 01. siječnja 2016. prijava i odjava turista vodi se putem jedinstvenog sustava za prijavu i odjavu turista E-VISITOR, u kojem u roku od 24 sata po dolasku turista u smještajni objekt iste treba i upisati.

Sustav E-eVisitor dostupan je putem interneta na stranici www.evisitor.com kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo. Kako bi dobili svoje pristupne šifre odnosno korisničko ime I lozinku morate se javiti u ured TZG Knina te sa sobom donijeti identifikacijski dokument ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor odgovarajući dokaz o vlasništvu (ili samo broj katastarske čestice pa će zaposlenici Ureda pronaći vlasnički list).

Popis gostiju vodi se u elektroničkom obliku E VISITOR.

9. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Boravišna pristojba, u paušalnom iznosu (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08, Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu NN 102/15) također ovisi o razredu turističkog mjesta, konkretno za Knin iznosi 241,50 kn po glavnom ležaju te ne ovisi o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni ležajevi oslobođeni su plaćanja boravišne pristojbe.

Iznajmljivač boravišnu pristojbu plaća paušalno, a visina paušalne boravišne pristojbe vezana je za osnovni krevet i razred turističkog mjesta u tri jednake rate:

1. I rata – najkasnije do 31. srpnja,
2. II rata – najkasnije do 31. kolovoza,
3. III rata – najkasnije do 30. rujna.
Paušalni iznos boravišne predstavlja umnožak broja kreveta (osnovnih), koeficijenta razreda turističkog mjesta i propisanog iznosa u kunama.

TURISTIČKI RAZRED KOEFICIJENT NASELJA

IZNOS U

KUNAMA PO KREVETU

C 0,70

 

Knin, Vrpolje 241,50 HRK
D 0,50 Sva ostala naselja Grada Knina i općina Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje 172,50 HRK

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko ste registrirani kao obrt, poduzeće ili imate preko 12 ležajeva boravišnu pristojbu plaćate po osobi po noćenju.

TURISTIČKI RAZRED NASELJA

IZNOS BORAVIŠNE

PROSTOJBE PO NOĆENJU[2]

C Knin, Vrpolje 7,00 HRK
D Sva ostala naselja Grada Knina i općina Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje 5,00 HRK

 

Uvođenjem sustava eVisitor sve informacije o tome i načinu plaćanja, broju računa za uplatu boravišne pristojbe, uplatnicama, nalazit će se na vašoj korisničkoj stranici eVisitora: https://www.evisitor.hr/

Više informacija: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_71_1447.html

 

10. TURISTIČKA ČLANARINA

Prema čl. 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10), osobe koje pružaju usluge smještaja dužne su platiti turističku članarinu.

Prema Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09), naselja Knin i Vrpolje  pripadaju u razred C i plaćaju članarinu po stopi od 0,12920 %, dok sva ostala naselja s područja Grada Knina, kao i naselja općina Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje pripadaju razredu D i plaćaju članarinu po stopi od 0,11628 %. Članarina se plaća prema ukupnom prihodu koji je ostvaren u jednoj godini (prema Evidenciji prometa).

VAŽNO: kao privatni iznajmljivač ne zaboravite podnijeti obrazac TZ  poreznoj upravi (možete ga preuzeti u uredu TZG Knin ili Vam možemo poslati e-mailom) do kraja veljače za podatke o turističkoj članarini za prethodnu godinu.

PODATCI ZA UPLATU:
Primatelj: Članarina turističkim zajednicama
IBAN žiro-računa za uplatu: HR2410010051719627154
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača
Svrha: Uplata turističke članarine za 20___. Godinu.

 

11. POREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV. Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno prema pismenim uputama nadležne ispostave Porezne uprave.

 

12. PEČAT

Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, odnosno nije tvrtka ili obrt, po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti.

13. PLAN EVAKUACIJE I KUTIJA PRVE POMOĆI  

Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koju iznajmljujete. Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili iskopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

Isto tako potrebno je  posjedovati Kutiju prve pomoći koja će biti dostupna kod domaćina.

 

14. NALJEPNICA ZABRANE KONZUMIRANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Obaveza je u svakoj smještajnoj jedinici zalijepiti naljepnicu Zabrana konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

 

15. OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA – GDPR

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka –GDPR iznajmljivač mora obavijestiti goste o obvezi davanja osobnih podataka prilikom dolaska u smještajni objekt, zbog zakonske regulative RH (prijava u sustav eVisitor). Dobro je takvu napomenu staviti i u kućni red, a ukoliko posjedujete internetsku stranicu takvu obavijest istaknuti i na internetskim stranicama.