Usvojen gradski proračun za 2016. godinu u iznosu od 57,6 milijuna kuna

Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je proračun za 2016. godinu u iznosu od 57,6 milijuna kuna što je otprilike u rangu trećeg rebalansa ovogodišnjeg proračuna po kojem prihodi iznose 56,4 milijuna kuna.

Očekivani prihodi od poreza i prireza 13,2 milijuna.

 

Što se proračunskih prihoda tiče, od poreza i prireza na dohodak planira se uprihodovati 13,2 milijuna kuna, a od pomoći iz državnog i županijskog proračuna 10,6 milijuna od čega se najveći dio odnosi na sredstva za povrat poreza.

Plan prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak, Kninskog muzeja i Narodne knjižnice Knin zajedno iznose 1,7 milijuna kuna.

Za sanaciju odlagališta Mala Promina 13 milijuna kuna

Što se tiče pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, plan je uprihodovati 13 milijuna kuna, a riječ je o pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada Mala Promina.

Što se tiče rashodovnog dijela proračuna, a u dijelu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uz već spomenutu sanaciju odlagališta Mala Promina u visini 13 milijuna kuna, treba izdvojiti da je za izgradnju reciklažnog dvorišta namijenjeno 1,2 milijuna kuna, a za javnu rasvjetu 625 tisuća kuna.

Za održavanje čistoće i zelenila grada 1,3 milijuna kuna

U dijelu programa održavanja komunalne infrastrukture, najveći iznos, u visini 1,3 milijuna kuna odnosi se na održavanje čistoće i zelenila u gradu u čemu će tvrtka Čistoća i zelenilo participirati s 50 posto sredstava.

Za stipendije 155, a za asistente u nastavi 110 tisuća kuna; Za rođeno dijete dobit će se tisuću kuna

Iz programa socijalnih davanja najveći iznos odnosi se na troškove ogrjeva za građane u visini 950 tisuća kuna. Na isplate studentskih i sportskih stipendija planira se potrošiti 155 tisuća, na sufinanciranje asistenata u nastavi 110 tisuća, a na pomoć za rođeno dijete 104 tisuće kuna pri čemu će pomoć za svako rođeno dijete iznositi tisuću kuna.

Za kulturu 460, za sport 375, a za udruge civilnog društva 415 tisuća kuna

Za javne potrebe u kulturi izdvojit će se 460 tisuća kuna, za javne potrebe u sportu 375 tisuća, a za udruge civilnog društva 415 tisuća kuna.

Za gospodarstvo 1,6 milijuna kuna

Za djelatnost gospodarstva i poduzetništva predviđeno je 1,6 milijuna kuna. Od tog iznosa, na gospodarske i poduzetničke zone ide 970 tisuća, na razvoj turizma 510 tisuća, na razvoj malog gospodarstva 120 tisuća te na poticaje razvoja poljoprivrede 100 tisuća kuna.

Knjižnici 689 tisuća kuna

Grad će financirati i svoje ustanove. Narodna knjižnica Knin dobit će 689 tisuća kuna, a pomoć knjižnici i to uglavnom za opremanje novog prostora očekuje se i iz državnog i županijskog proračuna i to u visini 614 tisuća kuna. Knjižnica očekuje i vlastite prihode u iznosu od 154 tisuće kuna.

Vrtiću 696 tisuća kuna

Dječjem vrtiću Cvrčak namijenjeno je 696 tisuća kuna iz gradskog proračuna. Planirani vlastiti prihodi vrtića iznose 3,2 milijuna kuna, a iz državnog i županijskog proračuna očekuje se 553 tisuće kuna.

Muzeju 1,6 milijuna kuna

Za Kninski muzej iz gradskog proračuna je predviđeno 1,6 milijuna kuna, planirani vlastiti prihodi muzeja su 267 tisuća kuna, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna očekuju se u iznosu od 666 tisuća kuna, a prihodi od prodaje dugotrajne imovine trebali bi iznositi 1,4 milijun kuna.

Pučkom učilištu 371 tisuću kuna

Pučko otvoreno učilište Knin dobit će iz gradskog proračuna 371 tisuću kuna. Njihovi vlastiti prihodi očekuju se u iznosu od 251 tisuću kuna, a očekivana pomoć iz državnog proračuna iznosi 28 tisuća kuna.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi 896 tisuća kuna

Grad će za Javnu vatrogasnu postrojbu Knin izdvojiti 896 tisuća kuna, a očekuje se pomoć i iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna u iznosu od 3 milijuna kuna kao i tekuća pomoć iz državnog proračuna u visini 176 tisuća kuna. Predviđena je i stavka od ostalih pomoći u iznosu od 32 tisuće kuna. Planirani vlastiti prihodi JVP Knin su 25 tisuća kuna.

Za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i ustanovama 19,4 posto proračuna

Od ukupnih proračunskih rashoda u visini 57,6 milijuna kuna, za plaće zaposlenika gradske uprave i ustanova namijenjeno je 11,2 milijuna kuna što iznosi 19,4 posto ukupnih rashoda. Zakonski, ovaj postotak ne smije prijeći 20 posto.

Izvor vijesti: Huknet.hr