Zapošljavanje radnica za potporu i podršku starijim osobama

Zapošljavanje radnica za potporu i podršku starijim osobama

U sklopu projekta “Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III” udruga H projekti iz Knina zapošljava 6 radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Zaposlenje je na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, a prijaviti se može do 5. siječnja 2023. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.