Završena provedba intervencijskog plana

Intervencijski plan - slika za zaglavlje

S krajem 2023. godine završava provedba višegodišnjeg Intervencijskog plana Grada Knina. Od prosinca 2016. godine, kada je potpisan Sporazum o provedbi Intervencijskog plana, Grad Knin je pripremio, prijavio, ugovorio i proveo 17 pojedinačnih projekata u ukupnoj vrijednosti od preko 21 milijun eura te je za njih dobio gotovo 18 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Intervencijski plan Grada Knina uključivao je i dvije grant sheme – jednu za poduzetništvo i jednu za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti. Tako je kroz grant shemu za poduzetništvo ugovoreno i provedeno 40 projekata lokalnih poduzetnika u ukupnoj vrijednosti od preko 3 milijuna eura. Kroz grant shemu za socijalnu koheziju, lokalne udruge i ustanove realizirale su 22 projekta na području grada Knina u ukupnoj vrijednosti od 2.9 milijuna eura.

Tako su kroz Intervencijski plan Grad Knin, lokalni poduzetnici, udruge i ustanove pripremili i proveli ukupno 79 projekata u vrijednosti od 27.280.259,76 eura. 

Grad Knin je provodio mahom infrastrukturne projekte kroz koje je realiziran 21 infrastrukturni zahvat na području grada. Tako su u obuhvatu kninskih rijeka izgrađena 3 pješačko-biciklistička mosta na rijekama Krki, Butižnici i Orašnici, izgrađene ili uređene 2 šetnice u dužini od 4 kilometra, uređena je sportsko-rekreacijska zona Marunuša, uređena je Cesarićeva obala s parkiralištem za turističke autobuse te je izgrađena solarna javna rasvjeta do arheološkog nalazišta Kapitul.

Na kninskoj tvrđavi izgrađena je funkcionalna i dekorativna rasvjeta i niskonaponska mreža, postavljen je video nadzor po cijeloj tvrđavi, rekonstruiran i uređen interpretacijski centar, vinoteka/suvenirnica te je renovirana i opremljena kuhinja restorana na tvrđavi. Do kraja siječnja bit će izgrađen zipline sustav s polaznom postajom na kninskoj tvrđavi te će tvrđava dijelom biti prilagođena za osobe s invaliditetom i smanjom pokretljivošću.

U Poslovnoj zoni Preparandija obnovljena su dva napuštena i ruševna objekta bivše tvornice Kninjanka i bivše učiteljske kuće te su prenamijenjeni u Poduzetnički centar i Informacijsko-inovacijski inkubator. Novouređenu poduzetničku infrastrukturu u Poslovnoj zoni trenutno koriste 32 poduzetnika od čega su 20 poduzetnika početnika.

U zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini staroj gradskoj jezgri grada Knina kupljena su i obnovljena 4 stambeno-poslovna objekta u kojima je uređeno 9 stanova za deficitarni kadar i 2 stana za organizirano stanovanje osoba s poteškoćama. Uređeni stanovi će uskoro primiti prve stanare. U ovim stambeno-poslovnim objektima uređeno je i 7 poslovnih prostora, a na novouređenoj staroj pijaci uređena su još 3 poslovna prostora. U staroj gradskoj jezgri uređene su i pješačke ulice / skale koje vode put kninske tvrđave zajedno s pratećom infrastrukturom (kanalizacija, vodovod i javna rasvjeta), urbanom opremom i turističkom signalizacijom.

Cilj provedbe cjelokupnog Intervencijskog plana Grada Knina i svih pojedinačnih projekata je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Stoga je kroz navedene projekte u razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture na području grada Knina uloženo gotovo 9.5 milijuna eura. U turističku infrastrukturu, turističko brendiranje Knina i promociju kulturne i prirodne baštine uloženo je oko 12 milijuna eura. U projekte koji su imali za cilj društveno uključivanje i povećanje zaposlenosti uloženo je 5.7 milijuna eura.

Grad Knin je projekte iz Intervencijskog plana proveo u partnerstvu s Javnom ustanovom Lokalnom razvojnom agencijom Matica, Turističkom zajednicom grada Knina i Kninskim muzejom. Provedbom ovih projekata Grad Knin i partneri stekli su dragocjeno iskustvo i znanje koje već primjenjuju i dalje će primjenjivati u pripremi i provedbi novih projekata sufinanciranih iz EU fondova i drugih izvora.