Završeni radovi na uređenju/asfaltiranju ulice Ante Anića, odvojka Tomislavove ulice od br: 230-240 i odvojka Gotovčeve ulice:

Gradu Kninu su temeljem prijave na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u sklopu Programa dodjele sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu, odobrena sredstva za uređenje nerazvrstanih cesta i to ulice Ante Anića, odvojka Tomislavove ulice od kućnog broja 230-240 i odvojka Gotovčeve ulice.

Prema uvjetima natječaja Grad Knin je izradio dokumentaciju, proveo postupak nabave i ugovorio izvođenje radova i usluge nadzornog inženjera.

Radove je izvela  tvrtka „Ceste Šibenik“ d.o.o. iz Šibenika. Ukupan iznos ugovorenih radova iznosi 425.331,88 kn, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo 250.000, 00 kn, a preostalih 175.331,88 kn je osigurao Grad Knin

Radovi su započeli u rujnu i svi su radovi završeni.

Fotografije prije početka, te nakon završetka radova:

 

Anićeva ulica:

 

img_2855             aniceva-5

 

Odvojak Tomislavove ulice:

     img_2860             tomislavova-7

 

Odvojak Gotovčeve ulice:

    img_2962              gotovceva-8